Šola porekla blaga

Jesenski vpis v edini program v Sloveniji, ki usposablja kadre za samostojno opravljanje postopkov v zvezi s poreklom blaga v zunanjetrgovinskih in carinskih poslih v podjetju.

 

Štirje modulu predavanj in vaj 

 

Program je posodobljen in zajema tudi najnovejša sprejeta pravila porekla blaga (vključno s posledicami BREXITa).

 

Prostovoljni preizkus znanja in izdaja potrdila o obvladovanju programskih vsebin

 

Možnost izvedbe šole po naročilu za zaključeno skupino ("in company")!


 

 

Čas in kraj:

  


Usposabljanje se bo pričelo predvidoma 4. oktobra 2019 in bo ob petkih od 10.00 do 13.15. Zaključek šolanja bo predvidoma 25. oktobra 2019.

 

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

 ANA MAČEK, strokovnjakinja za področje porekla blaga

Uvod:

Poreklo blaga je eden najpomembnejših dejavnikov mednarodne trgovinske izmenjeva, hkrati pa tudi eden najbolj spremenljivih. Poznavanje osnovnih načel ter pravnih principov porekla blaga zagotavlja tudi sposobnost sprotnim prilagajanjem nenehnim spremembam (zadnje v drugi polovici leta 2017 in nove se obetajo v začetku leta 2019). Tudi s temi spremembami smo posodobili in časovno prilagodili 16 urni program specialističnega usposabljanja za delo na področju porekla blaga. Izkušnje namreč kažejo, da lahko tako usposobljeni kadri prihranijo od 10 do 50 % stroškov pri zunanjetrgovinskem poslovanju, saj znajo s poznavanjem in razumevanjem nenehno menjajočih se pravil in direktiv izbrati najbolj ekonomične postopke.

 

ODIN na podlagi dolgoletne tradicije izobraževanja in usposabljanja na področju carinskega in zunanjetrgovinskega poslovanja vsaj enkrat letno organizira sistematično usposabljanje za delo na področju porekla blaga. Dosedaj je usposabljanje uspešno zaključilo in pridobljeno znanje s pridom uporabilo pri svojem delu preko 500 udeleženk in udeležencev.

 

K jesenskemu vpisu v Šolo porekla blaga vabimo predvsem: 

 

  • tiste, ki se v podjetjih uvajate v delo na področju zunanjetrgovinskega poslovanja;
  • tiste, ki prevzemate vodenje uvoznih in izvoznih oddelkov in imate ustrezno stopnjo izobrazbe, nimate pa specialnih strokovnih znanj s področij, ki jih morate poznati za operativno delo;
  • tiste, ki že opravljate uvozne in izvozne posle, pa bi radi svoja znanja učvrstili in sistematično uredili, da bi jih lahko uporabljali v praksi;
  • direktorje manjših in srednjih podjetij, ki poslujejo ali nameravajo poslovati s tujino.

 

S pridobljenimi znanji bodo lahko kandidati prispevali h konkurenčnosti podjetja, saj preferencialno poreklo prinaša določene carinske ugodnosti - znižanje carinskih stopenj ali celo njihovo oprostitev. Zato je treba vedno že vnaprej dobro razmisliti, kakšno je pravilo za pridobitev preferencialnega porekla in kje nabavljati izdelke ali polizdelke, saj je blago, ki ima preferencialno poreklo, mnogo lažje prodati. Kandidati se bodo torej naučili pravil, ki jih morajo poznati, če želijo, da bo njihovo podjetje uspešno pri trgovanju tako s tretjimi državami, kot tudi z državami članicami EU.

 

Program poteka v štirih srečanjih, zaključuje pa ga preizkus znanja (prostovoljno). Udeleženci boste prejeli ustrezna pisna gradiva, dodatna e-gradiva, napotke s praktičnim prikazom (internetne povezave na ustrezne strokovne naslove) ter izhodišča za sprotno nadaljnje samoizobraževanje.

Šolanje je neposredno usposabljanje, saj je večina strokovnih izhodišč podprta s praktičnimi vajami.

 

Udeleženci boste po uspešnem pisnem preizkusu znanja prejeli potrdila o obvladovanju specialističnih znanj s področja porekla blaga. Potrdila sicer nimajo formalno pravne veljave, zagotavljajo pa, da imetnik takega potrdila obvladuje znanja, navedena v programu, kar delodajalci zelo cenijo. Preizkus znanja je sicer neobvezen, a ga toplo priporočamo. Če se za preizkus znanja kandidati ne odločijo, dobijo potrdilo zgolj o udeležbi na usposabljanju.

 

POMEMBNO!

 

Šolo lahko organiziramo po naročilu za posamezno podjetje ali za skupino podjetij ("in company). Prednosti takšne izvedbe so:

  • časovna prilagodljivost glede na delovni čas in poslovni ritem naročnika;
  • vsebinska prilagoditev glede na predmet in način poslovanja naročnika ter glede na države, s katerimi naročnik posluje (osredotočenost na posebnosti);
  • bistveno nižja cena na posameznega udeleženca.

Za naročilo posebne ponudbe pišite na naslov:

info@odin.si (pod "zadeva" napišite: šola porekla blaga),

ali ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,

ali pokličite 01 511 31 60.

 

Program:

 1. modul: uvod, nepreferencialno poreklo;

 

2. modul: carinske unije in  status blaga v prostem prometu; vaje in primeri; preferencialno poreklo;

 

3. modul: preferencialno poreklo - notranji trg EU, enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi; vaje in primeri;     

 

4. modul: preferencialno poreklo na podlagi sporazumov; vaje in primeri; viri, literatura, napotki za nadaljnje sprotno samoizobraževanje in izpopolnjevanje znanja;    

 

Zaključek: preizkus znanja.

Kotizacija in prijava:

 Kotizacija za udeleženca je 280,00 € (341,60 € z 22% DDV).

 Nakažite jo med 1. in 4. 10. 2019, ali po prejemu našega računa.

Kotizacija vključuje tudi strokovna gradiva, dodatna e-gradiva in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 200,00 € (244,00 € z 22% DDV).

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana