Incoterms 2010 v dobavnih verigah

 Najnovejša priporočila ICC za reševanje perečih vprašanj v praksi

   

Čas in kraj:

torek, 27. november 2018, z začetkom ob 9. in s koncem približno ob 15. uri

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav.,

je ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja gospodarskih sporov. Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil ICC Incoterms 2010. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration and ADR. Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, pravnih vidikih izvoznega poslovanja ter alternativnem reševanju sporov. Redno izvaja in-company usposabljanja s področja mednarodne trgovine (mednarodna prodaja, agencija in distribucija) v slovenskih in tujih podjetjih vseh velikosti. Je avtor več deset strokovnih člankov ter dveh monografij s področja mednarodne trgovine in strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa.   

 

dr. Andrej Friedl, univ. dipl. prav.,

je generalni sekretar Nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenia) in svetovalec generalnega direktorja GZS. Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Vodil je delovno skupino za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010. Sodeluje v različnih EU projektih, delovnih skupinah in komisijah ICC ter predava s področja modelnih pogodb in avtonomnih pravil ICC za mednarodno poslovno prakso. Redno izvaja in-company usposabljanja s področja mednarodne trgovine v slovenskih in tujih podjetjih vseh velikosti.  Objavil je več člankov s področja mednarodne trgovine in gospodarskega prava. Od leta 1999 tudi predava kot habilitirani predavatelj pogodbenega prava na treh višjih strokovnih šolah.  

Uvod:

V praksi prihaja do sporov zaradi neusklajenosti med določili prodajne in prevozne pogodbe. Ti so posledica neupoštevanja logističnih vidikov pri uporabi klavzul Incoterms 2010.  Da bi se izognili zapletom, je nujno, da komercialisti dobro poznajo vsebino prevozne pogodbe. Špediter namreč na usklajenost med prodajno in prevozno pogodbo ne bo pazil, na to morajo paziti komercialisti sami!

 

 • Kako prodajno pogodbo optimalno uskladiti s prevozno in zavarovalno pogodbo?
 • Kako se izogniti plačilu nepotrebnih prevoznih stroškov (stojnina, terminalski manipulativni stroški, dvojni stroški razkladanja)?
 • Kako zavarovati tveganja med prevozom blaga?

Na ta in številna druga vprašanja boste dobili odgovore na praktičnem seminarju, ki je edinstven z vidika izbranih vsebin in prakticističnega pristopa obeh strokovnih izvajalcev.    

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?  

Seminar je namenjen komercialistom, logistom, vodjem področja prodaje/nabave, tržnikom, ekonomistom, strokovnjakom s področja financiranja in zavarovanja trgovinskih poslov, direktorjem oz. vsem, ki ste v praksi vključeni v prodajni proces podjetja in želite nadgraditi svoje znanje. Ta seminar je posebej primeren za tiste, ki že imate osnovno predznanje s področja uporabe klavzul Incoterms 2010.  

 

TRIJE RAZLOGI ZAKAJ SE UDELEŽITI PRAV TEGA SEMINARJA  

 1. Ker to ni še eden v vrsti »klasičnih« seminarjev s področja klavzul Incoterms;
 2. Ker sta predavatelja kot ekspertna svetovalca ICC Slovenia sodelovala pri reviziji Incoterms 2010;
 3. Ker boste iz prve roke skozi obravnavo primerov iz poslovne prakse:
 • dobili odgovore, na pereča vprašanja, ki se v zvezi s transportom blaga v praksi zastavljajo komercialistom ob uporabi posameznih klavzul Incoterms 2010;
 • pridobili vpogled v skrite pasti, najpogostejše napake in nesporazume pri sklepanju in izvajanju mednarodne prodajne in prevozne pogodbe v praksi; in
 • pridobili uporabna znanja o tem, kako optimalno uskladiti prodajnao pogodbo s prevozno pogodbo, kako se izogniti plačilu nepotrebnih prevoznih stroškov in ustrezno zavarovati tveganja med prevozom blaga.

POMEMBNO!

Seminar lahko organiziramo tudi po naročilu za posamezno podjetje ali za skupino podjetij ("in company"). Prednosti takšne izvedbe so:

 

 • časovna prilagodljivost glede na delovni čas in poslovni ritem naročnika;
 • vsebinska prilagoditev glede na predmet in način poslovanja naročnika ter glede na vrste pogodb, ki jih sklepajo;
 • bistveno nižja cena na posameznega udeleženca.

Za naročilo neobvezne ponudbe pišite na naslov:

info@odin.si (pod "zadeva" napišite: Incoterms 2010),

ali ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,

ali pokličite 041 695 728.

Program:

1. del: Incoterms 2010 in prevozna pogodba Ko nastopi prevoznikova odgovornost in njene omejitve - kako od tu naprej?

 

 • trgovinske vs. prevozne klavzule;
 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo blaga in prevzemom dobave;
 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi s sklenitvijo prevozne pogodbe ˝ pogoji prevozne pogodbe – na kaj paziti pri pogojih prevoznikov? ˝ »skriti« prevozni stroški – kako se jim izogniti?˝ pomen pravilne prevozne listine za izpeljavo posla;
 • zaključki, vprašanja in odgovori.

 

  2. del: Incoterms 2010 in transportno zavarovanje Ko nastopi zavarovalni primer - kako od tu naprej?

 

 • obveznosti prodajalca in kupca v zvezi s sklenitvijo transportnega zavarovanja – kdo ima zavarovalni interes
 • pred katerimi riziki se ščitita prodajalec in kupec
 • kaj vpliva na obseg zavarovalnega kritja? (Institute Cargo Clauses – LMA/IUA ˝ Institute War Clauses – LMA/IUA ˝ Institute War Clauses – LMA/IUA)
 • zaključki, vprašanja in odgovori

 

    3. del: 11 klavzul Incoterms 2010 – najnovejše usmeritve ICC za pereča vprašanja v praksi

 

Udeleženci se boste pri odgovorih na vprašanja eksluzivno seznanili z najnovejšimi usmeritvami in priporočili Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), ki je izdala klavzule Incoterms 2010.  

 

Interaktivno bomo predelali vseh 11 klavzul Incoterms 2010, skozi odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki se v zvezi s transportom blaga v praksi zastavljajo komercialistom ob uporabi posameznih klavzul Incoterms 2010:

 

 1. Na kakšen način blago vstopi v logistični proces (je predano prevozniku)?
 2. Katera od strank je odgovorna za nakladanje in zlaganje blaga?
 3. Katera od strank plača prevoznino?
 4. Kdaj zapade plačilo prevoznine?
 5. Kateri dodatni transportni stroški lahko zadanejo stranke, poleg prevoznine?
 6. Imajo lahko prevozni stroški variabilno komponento?
 7. Kako mora biti blago pakirano?
 8. Kakšne obveznosti imata prodajalec in kupec v zvezi s carinjenjem?
 9. Katera od strank mora carinskim organom prijaviti nevarno blago in poskrbeti za varnostna preverjanja?
 10. Kakšen transportni dokument mora izdati prevoznik?
 11. Katero standardno dokumentacijo zahteva prevoznik pri posamezni klavzuli Incoterms 2010?

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 160,00 € (195,20 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 105,00 € (128,10 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo med 21. in 27. 11. 2018 na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 1103,

ali po prejemu našega računa

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana