Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v praksi – najpogostejše dileme in zadrege

 ZPIZ-2 – zadnje spremembe in novosti

 

 Prehodna obdobja

 

Izvajanje invalidskega zavarovanja

 

Možne spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Čas in kraj:

            

sreda, 24. oktobra 2018, z začetkom ob 9. in s koncem približno ob 15. uri

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


 Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa. 

Izvajalci:

Marijan Papež, 

generalni direktor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

Uvod:

Zadnje spremembe in novosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; ZPIZ-2A; ZPIZ-2B; ZPIZ-2D; ZPIZ-2C; ZPIZ-2E) v praksi porojevajo nekatera vprašanja in dileme. Zato smo se na pobudo nekaterih kadrovskih delavcev odločili, da v poseben program zberemo področja, kjer je dilem največ.

 

 

Seminar torej sistematično predstavi novosti v kontekstu obstoječega sistema in prehodnih obdobij na posameznih področjih, znotraj vsebinskih enot pa se poglobljeno loteva praktičnih vprašanj in ponuja odgovore nanje.

 

Zaradi praktične naravnanosti programa predlagamo, da hkrati s prijavo pošljete tudi vprašanje iz svoje neposredne delovne prakse, in sicer na elektronski naslov »info@odin.si« z oznako zadeve »vprašanje ZPIZ«.

 

Program:

  

1.  Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

2.  ZPIZ-2   Pokojninsko zavarovanje

 • pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)
 • vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine (ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, malusi pri predčasni pokojnini, valorizacijski količniki, odmerni odstotek v prehodnem obdobju za ženske)
 • ponovni vstop v zavarovanje
 • vdovska in družinska pokojnina (pogoji in odmera)
 • del vdovske pokojnie (pogoji in odmera)
 •  usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov
 • letni dodatek
 • dokup dobe

 

3. ZPIZ-2   Invalidsko zavarovanje

 • pravica do invalidske pokojnine (pogoji in odmera)
 • pravice iz invalidskega zavarovanja (pogoji in odmera)
 • postopek za uveljavljanje pravic
 • delovanje invalidskih komisij
 • dodatek za pomoč in postrežbo

 

4.  Spremembe in dopolnitve ZPIZ-2

 • ZPIZ-2A (ureditev upoštevanja zavarovalne dobe s povečanjem, plačilo prispevka za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje)
 • ZPIZ-2B (ureditev dvojnega statusa, izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine)
 • ZPIZ-2D (vključitev mladih v svet zavoda)
 •  ZPIZ-2C (priznanje zagotovljene pokojnine (500 evrov), usklajevanje najnižje pokojninske osnove)
 • ZPIZ-2E (prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 kot pokojninska doba brez dokupa, zagotovitev varstva delavcev ob neizpolnjevanju obveznosti delodajalca in sankcioniranje le teh (obveščanje delodajalcev in delavcev, da prispevki niso obračunani))

 

5.  Možne spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Bela knjiga – ključne ugotovitve
 • koalicijska pogodba

 

6.  Ostale aktualne zadeve s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

7. Razprava

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 130,00 € (158,60 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj in delavnice.


Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 110,00 € (134,20 € z 22% DDV).

 

Nakažite jo med 18. in 24. 10. 2018, na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 1003,
 

ali (predvsem za proračunske porabnike) po prejemu našega računa, ki je plačljiv v zakonitih oziroma dogovorjenih rokih.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana