Aktualna in večna dohodninska vprašanja - odgovori in praktične rešitve

Prekvalifikacija dohodka v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora

 

Posebnosti vezane na poslovodne osebe (direktorje, člane uprav) in prokuriste

 

Izogibanje dvojnemu obdavčevanju

Čas in kraj:

             

torek, 16. 10. 2018, začetek ob 9.00 (zaključek približno ob 14.00)

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

  

Irena KAMENŠČAK,

univ. dipl. prav.,  davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.    

Predavateljica je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.  

Uvod:

Na seminarju bodo celostno predstavljeni pravni in davčni vidiki tem, pri katerih se v okviru dohodninske pravne ureditve in prakse pojavlja največ vprašanj in delem - aktualnih in večnih.

Predstavljena bodo npr. delovno pravna pravila pomembna za pravilno določitev pravic delavcev ter njihova davčna obravnava ter obravnava z vidika prispevkov za socialno varnost. V okviru dela, ki govori o prekvalifikaciji dohodkov, bodo predstavljeni praktični primeri izvedenih prekvalifikacij v praksi in posledice, ki so jih te prekvalifikacije prinesle za naročnika (delodajalca) ter za izvajalca s.p.-jevca. Predstavljena bodo bistvena pravna pravila glede sklepanja avtorskih, podjemnih in drugih civilnih pogodb ter njihova davčna obravnava. Delo upokojencev tudi danes sproža številna vprašanja – kaj se sem in kaj ne, kaj je varno, da upokojenec ne izgubi (ali celo vrača) pokojnine in kaj ne?

 

Vse navedene teme bodo obravnavane praktično na podlagi praktičnih primerov v praksi, hkrati pa bo poudarjena tudi obstoječa sodna praksa. Poleg tega pa bo seminar vključeval tudi odgovorer na praktična vprašanja udeležencev, zato svetujemo, da jih hkrati s prijavo pošljete na naslov info@odin.si, v rudbriko zadeva pa zapišite "vprašanje za seminar".

 

Seminar je namenjen računovodjem, kadrovikom ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo bodisi z urejanjem delovno pravnega področja v družbi (npr. sklepanje pogodb o zaposlitvi, aneksov k pogodbam), s sklepanjem različnih drugih pogodb (npr. avtorskih, podjemnih …), bodisi z urejanjem davčnih vprašanj, povezanih z izplačili opravljenimi zaposlenimi delavci. 

Program:

1.       Davčni rezidentski status

 • kdaj določa ZDoh-2
 • kaj določajo mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • vpliv na obračun plač
 • obveznost napovedi dohodkov

 

2.       Dohodki iz delovnega razmerja

 • del plače iz naslova poslovne uspešnosti
 • nekatere večne bonitete
 • odpravnine
 • letni dopust in regres za letni dopust
 • nadomestilo za neizrabljen letni dopust
 • povračila stroškov

 

3.       S.p. in prekvalifikacija dohodka v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora

 • kdaj lahko poslujete z s.p.-jem
 • kako poteka prekvalifikacija dohodka
 • posledice za »delodajalca«
 • posledice za »s.p.-jevca«

 

4.       Avtorske pogodbe, podjemne pogodbe in povračila stroškov

 • kaj določimo v pogodbah
 • kakšna je davčna obravnava
 • kaj pa prispevki

 

5.       Posebnosti vezane na poslovodne osebe (direktorje, člane uprav) in prokuriste

 • sklenitev ustrezne pogodbe
 • določitev pravic in dolžnosti
 • obvezna socialna zavarovanja
 • obračun izplačil
 • povračila stroškov

 

6.       Delo upokojencev

 • kaj se sme in kaj ne
 • posebne pogodbe in upokojenci
 • na kaj je potrebno paziti

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 135,00 € (174,70 € z 22% DDV)

in vključuje tudi pisno gradivo in postrežbo v času seminarja.

 

Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 

115,00 € (140,30 € z 22% DDV)

 

Nakažite jo med 9. in 16. 10. 2018, na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 1002,
 ali po prejemu našega računa.

Pri proračunskih porabnikih upoštevamo njihove roke plačil.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

 

Prijavnica velja kot naročilnica. Odpoved mora biti pisna.
Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.