XVII. strokovni posvet zunanjetrgovinskih delavcev Slovenije „1 + 12” - Od dilem do rešitev

Praksa poenostavljenih postopkov in dovoljenj

 

Več DDV številk - kako ravnati

 

Postopek in pogoji za pridobitev dovoljenja za splošno zavarovanje

 

Elektronski carinski postopki - triki in nasveti

Čas in kraj:

četrtek, 7. junij in petek, 8. junij 2018

 

Grand hotel BERNARDIN, Portorož,

 

z začetkom prvi dan ob 9.00 in z zaključkom drugi dan približno ob 13.00.

 

hotel bernardin1


Za prenočitev imate na voljo sobe različnih cenovnih kategorij v Hotelu Bernardin, v bližnjem hotelu Histrion in v enako bližnjih Vilah Park. Za rezervacijo pokličite 05 690 7000, ali pišite na e-poštni naslov: booking@bernardingroup.si.  Pri rezervaciji navedite, da ste udeleženka ali udeleženec posveta 1 + 12,  in deležni boste posebnega popusta. (Turistična taksa je 1,27 EUR na dan, prijavnina 1 EURza osebo.) Če boste ostali več kot eno noč, se pozanimajte o možnih dodatnih popustih, ki jih lahko nudi Grand hotel Bernardin. 

Izvajalci:

Po predvidenem vrstnem redu nastopa:     

 

Mag. Stanislav Mikuž,  

direktor Uprave za carine, RS MF, FURS, Generalni finančni urad      

 

Selena Rauter Razboršek,    

vodja Sektorja za carinske postopke, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine    

     

Darja Medle,  

vodja Oddelka za carinske postopke, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine

     

Andraž Franjko,  

ZZI d.o.o.      

 

Mag. Milan Kušer,  

vodja Oddelka za procesno upravljanje, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine

         

Mag. Tanja Urbanija,  

davčna svetovalka v mednarodni svetovalni hiši  BDO Svetovanje d.o.o.    

   

Mag. Marko Djinović,  

generalni Sekretar Stalne arbitraže pri GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija)   

 

Ana Maček,  

višja finančna svetovalka, inšpektorica specialistka, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine, Sektor za carinsko tarifo       

 

Uvod:

Letošnji, XVII. strokovni posvet zunanjetrgovinskih delavcev Slovenije se umešča v čas gospodarske rasti, za katero ste (spet) v največji meri zaslužni izvozniki. Seveda pa prinaša usmerjenost v izvoz tudi tveganja, ki so vezana na gospodarsko stabilnost držav uvoznic našega blaga. Zato je za slovensko gospodarstvo zelo pomembno, da je izvoz usmerjen v čimveč držav po svetu. To pa spet prinaša mnogo različnih pristopov, pravil, načinov transporta, davčnih vprašanj, itd.

 

Prav tem raznolikim področjem, na katerih lahko prihaja do dilem in vprašanj, smo posvetili letošnji posvet, ki zato nosi naslov "Od dilem do rešitev". Pester nabor izbranih vprašanj je strokovnim izvajalcem narekoval sestavo programa, ki bo, upamo in želimo, zadovoljil še tako posebne potrebe.

 

Nekaterim že uveljavljenim predavateljem na posvetih "1+12" se vsako leto pridruži kakšen nov in dopolni ter popestri program. In kakor vsako leto v zadnjem času boste tudi letos udeleženci prejeli strokovna gradiva v tiskani in digitalni verziji, prav tako se bomo zbrali ob skupni večerji, ki se je vedno izkazala kot učinkovita priložnost za sklepanje novih poznanstev in celo poslovnih sodelovanj. Vsekakor pa bo to priložnost za neformalno izmenjavo strokovnih izkušenj, ob tem pa seveda ne pozabljamo, a prijetno druženje po celodnevnem delu.

 

Udeleženci seminarja "Dinamika sprememb pri poreklu blaga 2018" (marec 2018) in prijavljeni na "Novo šolo porekla blaga" (oktober 2018) imate 10% popust pri plačilu kotizacije.

 

Program:

 

1. Uvod – temelji vsebinske usmeritve posveta

 

2. Novosti na področju carinske zakonodaje   

 

3. Praksa na področju poenostavljenih postopkov ter dovoljenj v skladu s carinskim zakonom

 

4. Zavarovanje carinskega dolga, carinske garancije

 • pridobitev dovoljenja za splošno zavarovanje; kako: postopek in pogoji

5. Obračunavanje DDV pri uvozu

 • možnosti in ugodnosti; pogoji

6. Uveljavljanje pravic deklarantov v postopkih povračila ali odpusta uvoznih dajatev ter pritožbenih in nadzornih postopkih

 

7. Triki in nasveti za enostavnejše izvajanje elektronskih carinskih postopkov    

 

8. Vlaganje carinskih  deklaracij


9. Novosti pri carinskih sistemih v času od 2017 – 2018       

 

10. DDV – kaj narediti, ko ima dobavitelj ali kupec več različnih DDV številk    

 • različni tipi DDV številk v tujini (zakaj več različnih DDV številk za isto družbo;  za domač promet, za EU promet, DDV skupine);
 • prodajam kupcu, ki ima različne DDV številke (kdo in kdaj lahko izbira katero številko kupca lahko uporabam; poročanje za DDV; poročanje za Intrastat);
 • kupujem od dobavitelja, ki mi javlja več različnih DDV številk (kdo in kdaj lahko izbira katero številko dobavitelja lahko evidentiram pri nakupu; poročanje za DDV; poročanje za Intrastat).

 

11. Klavzule Incoterms 2010 in transport blaga  

 • Na kakšen način blago vstopi v logistični proces (je predano prevozniku); 
 • Katera od strank je odgovorna za nakladanje in zlaganje blaga;
 • Katera od strank plača prevoznino;
 • Kateri dodatni transportni stroški lahko zadanejo stranke, poleg prevoznine;
 • Kako mora biti blago pakirano;
 • Kakšne obveznosti imata prodajalec in kupec v zvezi s carinjenjem;
 • Kakšen transportni dokument mora izdati prevoznik.

 

12. Poreklo blaga  

 • sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) – prehodno obdobje in uvoz v EU iz držav upravičenk do GSP iz 1. in 2. skupine držav;
 • posebnosti sporazuma med EU in Kanado;
 • izjava dobavitelja – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov;
 • neposredni prevoz in neposeganje v blago – razlike;
 • primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, navedba o poreklu, originali in kopije dokazil o poreklu,…
 • vpis dokazil o poreklu v polje 44 carinske deklaracije;
 • nadomestna dokazila o poreklu.

 

 

Kotizacija in prijava:

 

Kotizacija za udeleženca je 350,00 € (427,00 € z 22% DDV). Polna kotizacija poleg predavanj po programu in gradiv zajema še skupno večerjo in postrežbo v času posveta.

Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 10% popust, cena s popustom je 315,00 € (384,30 € z 22% DDV).

 

Udeleženci seminarja "Dinamika sprememb pri poreklu blaga 2018" (marec 2018) in prijavljeni na "Novo šolo porekla blaga" (oktober 2018) ilahko uveljavljate popust pri plačilu kotizacije (315,00 €, torej 384,30 € z 22% DDV)

 

Možna je tudi udeležba na samo enem od obeh dnevov. V tem primeru je kotizacija 185,00 € (225,70 € z 22% DDV). Kotizacija vsebuje gradivo z vsebinami celotnega posveta ter postrežbo v času posveta. Ob prijavi za en sam dan ob imenu in priimku prijavljenega zapišite opombo "samo prvi dan" ali "samo drugi dan".

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 0601,

med 1. in 7. junijem ali po prejemu našega računa.

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletne prijavnice,
- po elektronski pošti: info@odin.si,
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 

Prijavnica velja kot naročilnica. Odpoved mora biti pisna.
Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe kotizacije ne vračamo.