Učinkovita izraba (delovnega) časa

Svetovalni seminar s praktično delavnico

 

Učinkovite metode organiziranja časa

 

Model sistema načrtovanja glede na prioritete

 

Ugodna možnost izvedbe delavnice samo za posameznega naročnika - prilagoditev programa, termina in načina dela ter možnost predhodne analize izrabe časa pri naročniku!

 

Čas in kraj:

            

torek, 10. 4. 2018, začetek ob 9.00, zaključek približno ob 13.00

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


 Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

 Marko Kostelec, univ. dipl. soc. delavec

 

Izvajalec ima več kot 15 let delovnih izkušenj na vodstvenih pozicijah v IT sektorju, od tega 8 let kot direktor za razvoj in selekcijo kadrov. Je samostojni podjetnik, ki kot svetovalec, predavatelj in coach sodeluje s podjetji, kakor tudi z deležniki na socialnem in pedagoškem področju. Redno izvaja vodstvene in komunikacijske delavnice ter individualni in timski coaching.  

Uvod:

Učinkovito upravljanje časa je ena od pomembnih kompetenc vsakega zaposlenega. Brez te kompetence lahko podjetje izgublja stranke, se osredotoča na neprave cilje in se nepravočasno odziva na nove poslovne priložnosti. Za kvalitetno upravljanje časa, je potrebno poznati delo samo, da znamo pravilno oceniti in ugotoviti koliko časa bomo potrebovali za določen projekt, da bo delo opravljeno kvalitetno. Vendar pri tem ne gre le za načrtovanje. Dobro upravljanje časa zahteva tudi disciplino, hitro razmišljanje, poznavanje samega sebe in svojih sposobnosti. Upravljanje časa, ki omogoča osredotočanje dela na tiste naloge, ki so resnično pomembne, torej na tiste, ki vodijo do zastavljenih ciljev, je pravzaprav upravljanje samega sebe v odnosu do časa.

 

Na delavnici se boste seznanili z metodami in tehnikami za učinkovito upravljanje s časom, definirali svoje motnje pri delu, prepoznali svoje tatove časa in z lastno organiziranostjo dvignili učinkovitost izrabe časa.  

Namen in cilj delavnice je,

a) naučiti se metod in tehnik za učinkovito upravljanje s časom;

b) definirati motnje pri delu, prepoznati tatove časa in sprejeti ukrepe;

c) osvojiti sistem načrtovanja glede na prioritete;

d) spoznati, kako z učinkovito izrabo časa povečati lastno delovno učinkovitost;

e) ugotoviti, kako v istem času narediti več ali kako isti obseg dela opraviti v krajšem času.

 

Pomembno!

Delavnico lahko izvedemo tudi po naročilu, torej posebej za vašo organizacijo, upoštevaje pri tem vaše želje, zahteve in možnosti. Tako lahko prilagodimo program, čas in termin, kraj ter način dela. Možna je tudi predhodna analiza izrabe časa v vaši organizaciji ter na tej osnovi priprava svetovanja in programa.

Za naročilo pokličite 01 511 31 60 ali pišite na naslov info@odin.si.

Program:

 

1. VELIKI kamni vašega življenja

 

2. Življenjsko kolo ravnovesja

 

3. Organizacija dela

a. ABCDE metoda

b. Paretovo pravilo

c. Pritisk nujnega – Eisenhowerjev križ

 

3. Tatovi časa

a. odlašanje

b. asertivnost in asertivni 'NE'

c. nepričakovani obiskovalci

d. telefonski klici

e. elektronska pošta

 

4. Vodenje sestankov - pravila

 

5. Identifikacija lastnega delovnega stila in delovnih stilov sodelavcev – izpolnjevanje vprašalnika o delovnih stilih

 

6. Načini obvladovanja časa v povezavi z ustrezno skrbjo zase.

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 139,10 € (169,70 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo, dodatna e-gradiva in postrežbo v času predavanj.

Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 

70,00 € (85,40 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 0401.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana