Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – spremembe in novosti (ZPIZ-2; ZPIZ-2B; ZPIZ-2C)

Ponovitev seminarja je obogatena z odgovori na vprašanja prve, decembrske izvedbe 

 

Novosti in prehodna obdobja

 

Predlog  ZPIZ-2E

 

Bela knjiga

Čas in kraj:

            

torek, 30. januarja 2018, z začetkom ob 9. in s koncem ob 15. uri

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


Dve parkirišči sta v neposredni bližini hotela, prav tako tudi avtobusno postajališče več prog mestnega prometa. 

Izvajalci:

   

Marijan Papež, 
generalni direktor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

Uvod:

Ker se mnogi decembrske izvedbe niste mogli udeležiti, vam ponujamo ponovitev programa, ki smo ga obogatili še z odgovori na vprašanja udeležencev prvega seminarja.

Poleg aktualnih bližnja prihodnost prinaša vrsto novih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in naj naštejemo le nekatere, ki narekujejo seminar prav v tem času:   

 

  • sprememba s 1.1.2016 ZPIZ-2 predvsem zaradi ureditve dvojnega statusa (izplačilo 20% starostne ali predčasne pokojnine); 
  • delna upokojitev in reaktivacija tudi za 2 uri; 
  • tri odločbe Ustavnega sodišča (ena o delnicah za notranji odkup in dve o pokojninski dobi brez dokupa); 
  • Zakon o izvrševanju proračuna, ki govori o letnem dodatku in usklajevanju pokojnin in je v postopku sprejemanja; 
  • zadnji predlog sprememb ZPIZ-2, ki ureja področje pokojninsko dobo brez dokupa in ureja priznanje pokojninske dobe za delavce, za katere delodajalci sploh ne oddajo obračuna prispevkov; 
  • ZPIZ-2 C, ki se je začel uporabljati 1.10. 2017 (500 evrov in usklajevanje tudi najnižje in posledično najvišje pokojninske osnove); 
  • pravice po osnovnem ZPIZ-2, ker so v veljavi še prehodna obdobja.

Seminar torej sistematično predstavlja novosti v kontekstu obstoječega sistema in prehodnih obdobij na posameznih področjih, namenjamo pa ga vsem vodilnim, kadrovskim in drugim strokovnim delavcem.   Udeleženci seminarja bodo prejeli tudi osnovna pisna gradiva.    

 

Za organizacijo seminarja skrbi Janez JUVAN 

Program:

  

1.  Predstavitev sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja    

 

2.  ZPIZ-2 – poudarek predvsem na novostih in prehodnih obdobjih

· pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine (pogoji in odmera)

· kdaj v pokoj (vpliv datuma upokojitve na višino pokojnine)

· ponovni vstop v zavarovanje

· pravice iz invalidskega zavarovanja

· usklajevanje pokojnin in drugih prejemkov

· letni dodatek     

 

3.  ZPIZ-2B

· ureditev dvojnega statusa

· izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine  

 

4.  ZPIZ-2C

· priznanje zagotovljene pokojnine (500 evrov)

· usklajevanje najnižje pokojninske osnove

 

5.  Predlog ZPIZ-2E

· prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 kot pokojninska doba brez dokupa

· zagotovitev varstva delavcev ob neizpolnjevanju obveznosti delodajalca in sankcioniranje le teh (obveščanje delodajalcev in delavcev, da prispevki niso obračunani)    

 

6.  Odločbe Ustavnega sodišča RS

· upoštevanje delnic za notranji odkup za odmero pokojnine

· prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje

· dokup študija in vojaškega roka  

 

7.  Bela knjiga- ključne ugotovitve    

 

8.  ZMEPIZ-1

· v letu 2018 za 2017 bo zavod na podlagi podatkov FURS-a sam oblikoval obrazec M-4 za delavce v delovnem razmerju  (odpade obveznost pošiljanja obrazca M-4) 

   

9.  Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)    

 

10. Razprava

 

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 133,20 € (162,50 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovno gradivo in postrežbo v času predavanj in delavnice.


Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 120,00 € (146,40 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  18 - 0103.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana