Nova šola porekla blaga

  Nov spomladanski vpis v edini program v Sloveniji, ki usposablja kadre za samostojno opravljanje postopkov v zvezi s poreklom blaga v zunanjetrgovinskih in carinskih poslih v podjetju.

 

Možnost izvedbe šole po naročilu za zaključeno skupino ("in company")!


Udeleženci Šole imajo poseben popust pri udeležbi na

XVII. strokovnem posvetu zunanjetrgovinskih delavcev Slovenije "1+12",

ki bo 7. in 8. junija 2018 v Portorožu!

 

Čas in kraj:

 


Usposabljanje bo ob petkih od 11.00 do 14.15, in sicer:


  9. 3. 2018 - I. modul,

16. 3. 2018 - II. modul,

23. 3. 2018 - III. modul 

30. 3. 2018 IV. modul in (prostovoljni) preizkus znanja.

 

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana - Šiška, zemljevid


   Parkirišče je v neposredni bližini hotela, prav tako avtobusno postajališče več prog mestnega prometa.

Izvajalci:

    

Ana MAČEK, višja finančna svetovalka, inšpektorica specialistka, RS MF, FURS, Generalni finančni urad, Uprava za carine, Sektor za carinsko tarifo


 

Uvod:

Poreklo blaga je eden najpomembnejših dejavnikov mednarodne trgovinske izmenjeva, hkrati pa tudi eden najbolj spremenljivih. Poznavanje osnovnih načel ter pravnih principov porekla blaga zagotavlja tudi sposobnost sprotnim prilagajanjem nenehnim spremembam (zadnje v drugi polovici leta 2017 in nove se obetajo v začetku leta 2018). Tudi s temi spremembami smo posodobili in časovno prilagodili 16 urni program specialističnega usposabljanja za delo na področju porekla blaga. Izkušnje namreč kažejo, da lahko tako usposobljeni kadri prihranijo od 10 do 50 % stroškov pri zunanjetrgovinskem poslovanju, saj znajo s poznavanjem in razumevanjem nenehno menjajočih se pravil in direktiv izbrati najbolj ekonomične postopke.

 

ODIN na podlagi dolgoletne tradicije izobraževanja in usposabljanja na področju carinskega in zunanjetrgovinskega poslovanja vsaj enkrat letno organizira sistematično usposabljanje za delo na področju porekla blaga. Dosedaj je usposabljanje uspešno zaključilo in pridobljeno znanje s pridom uporabilo pri svojem delu preko 500 udeleženk in udeležencev.

 

K jesenskemu vpisu v Šolo porekla blaga vabimo predvsem: 

 

  • tiste, ki se v podjetjih uvajate v delo na področju zunanjetrgovinskega poslovanja;
  • tiste, ki prevzemate vodenje uvoznih in izvoznih oddelkov in imate ustrezno stopnjo izobrazbe, nimate pa specialnih strokovnih znanj s področij, ki jih morate poznati za operativno delo;
  • tiste, ki že opravljate uvozne in izvozne posle, pa bi radi svoja znanja učvrstili in sistematično uredili, da bi jih lahko uporabljali v praksi;
  • direktorje manjših in srednjih podjetij, ki poslujejo ali nameravajo poslovati s tujino.

 

S pridobljenimi znanji bodo lahko kandidati prispevali h konkurenčnosti podjetja, saj preferencialno poreklo prinaša določene carinske ugodnosti - znižanje carinskih stopenj ali celo njihovo oprostitev. Zato je treba vedno že vnaprej dobro razmisliti, kakšno je pravilo za pridobitev preferencialnega porekla in kje nabavljati izdelke ali polizdelke, saj je blago, ki ima preferencialno poreklo, mnogo lažje prodati. Kandidati se bodo torej naučili pravil, ki jih morajo poznati, če želijo, da bo njihovo podjetje uspešno pri trgovanju tako s tretjimi državami, kot tudi z državami članicami EU.

 

Program poteka v štirih srečanjih, zaključuje pa ga preizkus znanja (prostovoljno). Udeleženci boste prejeli ustrezna pisna gradiva, dodatna e-gradiva, napotke s praktičnim prikazom (internetne povezave na ustrezne strokovne naslove) ter izhodišča za sprotno nadaljnje samoizobraževanje.

Šolanje je neposredno usposabljanje, saj je večina strokovnih izhodišč podprta s praktičnimi vajami.

 

Udeleženci boste po uspešnem pisnem preizkusu znanja prejeli potrdila o obvladovanju specialističnih znanj s področja porekla blaga. Potrdila sicer nimajo formalno pravne veljave, zagotavljajo pa, da imetnik takega potrdila obvladuje znanja, navedena v programu, kar delodajalci zelo cenijo. Preizkus znanja je sicer neobvezen, a ga toplo priporočamo. Če se za preizkus znanja kandidati ne odločijo, dobijo potrdilo zgolj o udeležbi na usposabljanju.

 

POMEMBNO!

 

Šolo lahko organiziramo po naročilu za posamezno podjetje ali za skupino podjetij ("in company). Prednosti takšne izvedbe so:

  • časovna prilagodljivost glede na delovni čas in poslovni ritem naročnika;
  • vsebinska prilagoditev glede na predmet in način poslovanja naročnika ter glede na države, s katerimi naročnik posluje (osredotočenost na posebnosti);
  • bistveno nižja cena na posameznega udeleženca.

Za naročilo neobvezne ponudbe pišite na naslov:

info@odin.si (pod "zadeva" napišite: šola porekla blaga),

ali ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,

ali pokličite 01 511 31 60.

 

Program:

1. modul: uvod, nepreferencialno poreklo;

 

2. modul: carinske unije in  status blaga v prostem prometu; vaje in primeri; preferencialno poreklo;

 

3. modul: preferencialno poreklo - notranji trg EU, enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi; vaje in primeri;     

 

4. modul: preferencialno poreklo na podlagi sporazumov; vaje in primeri; viri, literatura, napotki za nadaljnje sprotno samoizobraževanje in izpopolnjevanje znanja;    

 

Zaključek: preizkus znanja.

Kotizacija in prijava:

Kotizacija za udeleženca je 280,00 € (341,60 € z 22% DDV).

in vključuje tudi strokovna gradiva, dodatna e-gradiva in postrežbo v času predavanj.
Vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima popust, cena s popustom je 200,00 € (244,00 € z 22% DDV).

 

Nakažete jo na ODIN d.o.o., Ljubljana,
TRR: SI56  05100 - 8010472985, sklic 00  17 - 1002.

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve skupine:
- preko spletnih strani
- po elektronski pošti: info@odin.si
- po pošti: ODIN d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
 

Udeleženci Šole imajo poseben popust pri udeležbi na XVII. strokovnem posvetu zunanjetrgovinskih delavcev Slovenije "1+12", ki bo 6. in 7. junija 2018 v Portorožu!