Seznam pogostih vprašanj


Zanima me, ali se lahko dobi pisno gradivo s seminarja, ki se ga zaradi teh ali onih razlogov nisem mogla udeležiti?
 

To je odvisno od posameznega seminarja. S pisnimi gradivi je načeloma tako: z avtorji programa oziroma s predavatelji se dogovorimo, da pripravijo pisna gradiva za svoja predavanja, s čimer postanejo ta gradiva del avtorskega dela in torej del avtorskega honorarja. To pomeni, da smo kot ODIN odkupili tudi pravice razpolaganja s tem gradivom, ki pa niso neomejene. Načeloma veljajo za distribucijo gradiv za udeležence seminarja, s posebnim dodatnim dogovorimo z avtorji pa lahko te pravice razširimo tudi na distribucijo tistim, ki se seminarja niso mogli udeležiti. Stroški teh, »dodatnih« gradiv so sestavljeni iz materialnih stroškov, poštnine in manjšega deleža avtorskega honorarja, kar zaračunamo naročniku takšnega gradiva. Načeloma je torej možno kupiti gradivo s posameznega seminarja, vendar s časovno omejitvijo, približno še en mesec po izvedbi seminarja.
Gradiv pa ne prodajamo izven okvirja delavnic, za katere so gradiva pripravljena kot vprašalniki, delovne predloge ali delovni listi. Takšna gradiva namreč nimajo značaja skript ali priročnikov, ne da se jih brati samostojno, učinkovita so le v kontekstu sodelovanja na delavnici.
 


Več...