Seznam pogostih vprašanj


Zasledujemo ponudbe seminarjev različnih ponudnikov in opažamo precej podobne vsebine. Ob tej podobnosti pa opažamo veliko različnih cen. Kako pridete do cene? Ali jo kdo narekuje ali jo oblikujete sami?
 

Glede različnih ponudnikov in podobnih vsebin programov je odgovor preprost: narekujejo nam jih aktualni dogodki in iz njih izhajajoče (predvidene) potrebe po znanjih. Cene pa se oblikujejo svobodno in ni nekega splošnega »cenika« tovrstnih storitev. Pri nas sestavljajo ceno seminarja avtorski honorarji, materialni stroški izvedbe (najem dvorane, stroški objave razpisa, gradiva, in podobno), cena dela ter DDV.
 


Več...