Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn.

samostojna svetovalka za pitno vodo, sodna izvedenka in sodna cenilka za živilstvo

 

Strokovna izvajalka na seminarju Dezinfekcija pitne vode (brezplačen seminar), Ljubljana, 11. 3. 2015.

 

 

Delovne izkušnje:
· Tehnolog v hladilnici sadja in mesa, Celjske mesnine
· Vodja prehrane v Splošni bolnišnici Celje
· Vodja mikrobiološkega laboratorija v Celjskih mesninah
· Tehnolog v pakirnici mesa in mesnih izdelkov v Celjskih mesninah
· Glavna gospodinja hotelov Terme Dobrna
· Vodja izobraževanja odraslih v mednarodnem projektu »Kemijska varnost 3« na Uradu RS za kemikalije, Ministrstva za zdravje
· Vodja projekta »Zoreno meso« v Eragood
· Sodna izvedenka in cenilka na Ministrstvu za pravosodje RS
· Uradna senzorična ocenjevalka mesa in mesnih izdelkov
· Odgovorna oseba za pitno vodo , Občina Hoče – Slivnica
· Odgovorna oseba za HACCP nadzor in vodja zdravstveno – higienskega režima v vrtcu Danijelov levček v Celju
· izdelava HACCP programa v velikih industrijskih kuhinjah
· Več člankov v slovenskih revijah in časopisih ter radijskih oddaj na temo zdravega življenja
· Izvajalka predavanj: slovenske knjižnice, Mreža zdravih šol, Mednarodni simpozij o varnosti v vrtcih…
· idejni vodja in izvajalka projekta »Karavana varne kemije«
· Zdaj zaposlena v KRUDER SVETOVANJE, d.o.o: direktorica