Seminar: Inventura in začetek priprav za izdelavo letnega poročila za leto 2010

20.10.2010