Sprememba REK obrazcev - pravočasna prijava

datum: 22.10.2015

kategorija: Novice

S 1. 1. 2016 začnejo veljati spremembe obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec), na kar se je treba pravočasno pripraviti. Temu je namenjen seminar, ki bo že 3. 11. 2015 in ki spremembe predstavlja in razlaga z dveh vidikov: z vidika predlaganja REK obrazcev v povezavi z davčno obravnavo dohodkov in z vidika predlaganja REK obrazcev in oblikovanjem M4 obrazcev na ZPIZ-u. Vsebino sta pripravili in bosta seminar vodoli strokovnjakinji, ki se s tematiko poklicno ukvarjata. Priporočamo, da se prijavite čimprej.


 

Opozorilo: seminarjev s podobno vsebino je in bo še nekaj, zato svetujemo vsem, da se pri organizatorjih pozanimate o strokovnih referencah izvajalcev - predavateljev. Program našega seminarja sta pripravili in bosta seminar vodili: 

 

Mojca Uhan, univ. dipl. prav., vodja službe za matično evidenco in prispevke na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

in

 

Dušanka Uhan, dipl. ekonom., (predavateljica nastopa samostojno in ne v imenu FURS, kjer je sicer zaposlena)