ZMANJKUJE UČNIH MEST V ŠOLI POREKLA BLAGA

datum: 01.09.2014

kategorija: Novice

V zadnjih dneh avgusta smo opazili povečano zanimanje za vpis v "Šolo porekla blaga", ki bo od 17. oktobra do 21. novembra v Ljubljani. Tako se je že deset slovenskih podjetij odločilo, da usposobijo lastnega strokovnjaka za to strateško izredno pomembno strokovno področje. S tem bodo seveda pridobili prednost pri uveljavljanju lastnih izdelkov na svetovnem trgu po konkurenčnih cenah, pri uvozu kakovostnih materialov in polizdelkov ob kar najmanjših stroških ter pri načrtovanju in uveljavljanju novih izdelkov.
Šola je izredno prakticistično usmerjena, delo pa je v veliki meri individualno, zato je število učnih mest omejeno.


Deset podjetij s svojimi prijavljenimi že zaseda dobršen del predvidene skupine, zato se le-ta lahko kaj hitro zapolni. Priporočljivo torej je pohiteti s prijavo.

Vpis v Šolo priporočamo predvsem:

  • tistim, ki se v podjetjih uvajate v delo na področju zunanjetrgovinskega poslovanja;
  • tistim, ki prevzemate vodenje uvoznih in izvoznih oddelkov in imate ustrezno stopnjo izobrazbe, nimate pa specialnih strokovnih znanj s področij, ki jih morate poznati za operativno delo;
  • tistim, ki že opravljate uvozne in izvozne posle, pa bi radi svoja znanja učvrstili in sistematično uredili, da bi jih lahko uporabljali v praksi;
  • direktorjem manjših in srednjih podjetij, ki poslujejo ali nameravajo poslovati s tujino.

S pridobljenimi znanji boste lahko kandidati prispevali h konkurenčnosti podjetja, saj preferencialno poreklo prinaša določene carinske ugodnosti - znižanje carinskih stopenj ali celo njihovo oprostitev. Zato je treba vedno že vnaprej dobro razmisliti, kakšno je pravilo za pridobitev preferencialnega porekla in kje nabavljati izdelke ali polizdelke, saj je blago, ki ima preferencialno poreklo, mnogo lažje prodati. Kandidati se bodo torej naučili pravil, ki jih morajo poznati, če želijo, da bo njihovo podjetje uspešno pri trgovanju tako s tretjimi državami kot tudi z državami članicami EU.

Podrobnosti programa in možnost spletne prijave na:

http://www.odin.si/seminarji/aktualni_seminarji/2014020510102378/