Povečuje se uvoz s Kitajske in zunanjetrgovinska izmenjava s tretjimi državami, Hrvaška pa bo čez leto in pol že članica EU

datum: 05.12.2011

kategorija: Novice

Morda bi ta novica sodila bolj v poročila o gospodarskih gibanjih, a mi Vas ob njej sprašujemo: ali imate dovolj usposobljene kadre za brezhibno izpeljavo zunanjetrgovinskega posla s Kitajsko, s Korejo (nov sporazum julija 2011), s Hrvaško, z BiH ali s katerokoli drugo tretjo državo? Že majhna napaka pri velikem poslu lahko podjetju povzroči ogromno gospodarsko škodo. Usposobite in izurite svojega zunanjetrgovinskega referenta ali komercialista za brezhibno vodenje postopkov!


Različni kazalci kažejo, da gospodarska in finančna kriza v Evropi pa tudi v svetovnem merilu koristi Kitajski, Indiji in nekaterim drugim državam. Razlogi za to so mnogoteri, med njimi so tudi takšni, s katerimi se demokratični svet ne strinja. A posel je posel in pogosto se zaradi tega zamiži na obe očesi. Zaradi tega se povečuje gospodarska menjava s takšnimi državami, še posebej s Kitajsko in države članice EU v teh procesih niso izjema.

 

Tudi v Sloveniji je opazna rast zunanjetrgovinskega poslovanja s to gospodarsko velesilo, kakor tudi – kljub relativni stagnaciji – z drugimi državami tretjega sveta. Po nekaterih podatkih je izvoz Slovenije še eden redkih pozitivnih gospodarskih kazalcih. Upati je, da se bo po zadnjih političnih spremembah po novem letu ta indeks še popravil in da se bodo začeli kazati znaki okrevanja tudi na drugih področjih.

 

Za posamezen gospodarski subjekt, ki izvaža svoje izdelke in storitve in/ali uvaža repromateriale, surovine ali izdelke za prodajo, to pomeni, da je treba vse zunanjetrgovinske posle opravljati s kar najmanj tveganja in kar najhitreje. Za takšne posle pa potrebujejo podjetja usposobljene in izurjene referente oziroma komercialiste ter odlično organizirano ter vodeno službo izvoza in uvoza.

 

Prav takšno usposabljanje omogoča Šola carinskega in zunanjetrgovinskega poslovanja, ki se začenja 27. januarja 2012. Pravijo, da bo prihodnje leto (2012) prelomno za države evrskega območje. Preživele bodo tiste, ki bodo hkrati ob tem »prelomu« skrbele za konjukturo in se kljub težavam ohranjale s svojimi gospodarskimi subjekti kot solidni poslovni partnerji na mednarodnem trgu. Tu Slovenija ima svoje potenciale, seveda ob ustrezni gospodarski politiki države (ki si jo po teh spremembah lahko obetamo!) in ob ustrezni usposobljenosti strokovnih kadrov.

Za to, slednje pa lahko poskrbimo pri ODINu.