Nove in aktualne vsebine seminarjev so že dostopne

datum: 08.06.2011

kategorija: Novice

ODIN objavlja nove in aktualne vsebine seminarjev, delavnic in šol za september in oktober 2011. Za mnoge od teh velja priporočilo, da se je koristno prijaviti čimprej, saj je število udeležencev zaradi individualnega načina dela pogosto omejeno.


Kljub temu, da se bliža obdobje dopustov, smo Vam pripravili nabor novih in aktualnih seminarjev, posvetov in šol, katerih izvedba ali začetek je v septembru in oktobru 2011. Pogosto nam datum izvedbe narekujejo zunanje razmere (na primer uveljavitev predpisa, začetek veljavnosti zakona, in podobno), zato bodo nekateri seminarji tudi v času siceršnjih dopustov (na primer seminar novostih v DDV bo 7. julija 2011, kmalu bomo najavili seminar o izplačevanju plač v zasebnem sektorju, ki bo 30. avgusta, in podobno). Seveda pa je večina seminarjev v tako imenovani »izobraževalni sezoni«, ki se začenja kot šolsko leto septembra.

 

Takoj ko je kakšen seminar objavljen na naših spletnih straneh www.odin.si, to pomeni, da že sprejemamo tudi prijave, seveda vam pošiljamo tudi vabila po elektronski pošti in/ali po telefaksu. Priporočljivo je, da se na seminar prijavite takoj, ko se za udeležbo odločite, četudi je do izvedbe še dolgo. Mnoge oblike imajo namreč zaradi individualnega dela z udeleženci in zaradi delavniškega pristopa omejeno število udeležencev. Tako se skupina zbere po principu: »Kdor prej pride…«.

 

Naj Vas posebej opozorimo na drugi, jesenski vpis v Šolo carinskega in zunanjetrgovinskega poslovanja, ki je sestavljena iz dveh delov: »Temelji carinskega poslovanja« (od 16. 9. – 7. 10. 2011) in »Izvajanje carinskih in zunanjetrgovinskih postopkov«  (od 14. 10. do 9. 12. 2011). Vsak del zase je lahko zaključena celota, lahko se udeležite samo enega ali drugega, seveda pa je zelo priporočljiva udeležba na obeh delih, kar potem zagotavlja visoko kakovostna znanja, ki zadoščajo za samostojno vodenje carinskih in zunanjetrgovinskih poslov v podjetjih.

 

Pričakujemo Vaše prijave vse poletje!