Učinkovitejši način obveščanja

datum: 07.01.2011

kategorija: Novice

Zdajšnje in prihodnje udeležence seminarjev ODIN in uporabnike naših spletnih strani obveščamo, da z novim letom uvajamo nov in bolj učinkovit način osebnega obveščanja o naših izobraževalnih oblikah po elektronski pošti.


Pravijo, da je dobra in pravočasna informacija že pol uspeha.  

 

Na željo mnogih naših udeležencev seminarjev in tudi nekaterih, ki to še niso, pa morebiti bodo, smo se odločili za prenovo sistema razpošiljanja novic in obveščanja o naših seminarjih po elektronski pošti. V ta namen smo posodobili bazo podatkov (elektronskih naslovov) ter poskušali čimbolj natančno opredeliti vsebinska področja.

 

Tako je zdaj vse pripravljeno do te mere, da lahko začnemo z obveščanjem, seveda pa to ni enkratno dejanje, pač pa je proces, v katerem bomo sistem dograjevali in izpopolnjevali.  

 

Pri načinu obveščanja upoštevamo zasebnost naslovnikov, hkrati pa jim dajemo možnost, da izkoristijo pravico, da ne prejemajo obvestil.  

 

Utegne se tudi zgoditi, da bo kdo v začetku dobil novice o seminarjih s področja, ki ga ne zanima. V takšnem primeru prosimo za opozorilo ali pripombo in tako bomo lahko z Vašo pomočjo naredili sistem še bolj natančen in hkrati nevsiljiv.  

 

Če naših obvestil kdo ne bo dobival, pa bi jih želel, bomo z veseljem uvrstili njegov naslov v seznam prejemnikov, le prijaviti se mora preko naših spletnih strani, ali pa nam ga kako drugače sporočiti hkrati z vsebinskim področjem, ki ga zanima.  

 

Vzporedno s prenovljenim sistemom bo nekaj časa deloval še dosedanji, zato se bo dogajalo, da boste o kakšnem seminarju obveščeni dvakrat. Upamo, da to ne bo preveč nadležno in Vam v tem primeru svetujemo le izbris podvojene informacije.